Styrelse

Ordförande
Christina Ericsson
Tel: 0155 26 87 72, 0707 69 56 76
Mejl: christina.ericsson@allt2.se

Vice ordförande, Sekreterare, Media
Bo Höglander
Tel: 0155 29 68 07, 0736 60 29 90
Mejl: bo@hoglander.nu

Kassör, Hemsida, Skola, Medlemsregister, 100 ord
Ebbe Andersson
Tel: 0703 25 99 59
Mejl: goglunda@telia.com

Evenemang
Gullvi Kling
Tel: 0155 977 70, 0706 48 21 93
Mejl: gullvi.kling@live.se

Evenemang- och studieansvarig
Bodil Eriksson
Tel: 0155 22 72 17, 0706 26 14 99
Mejl: arne.bodil.eriksson@gmail.com

Biblioteksansvarig
Ola Djurfeldt
Tel: 0709 85 49 91
Mejl: ola.djurfeldt@nykoping.se

Eva Thunér Olsson
Tel: 0707 52 31 45
Mejl: eva.thuner@gmail.com

Ylva Franzén
Tel: 0706 80 33 35
Mejl: ylva.goglunda@telia.com