Årsmöte med Från hålväg till motorväg – Sörmländska färdvägar under 1000 år”

Årsmöte söndagen den 18 februari kl. 14.00 i kvarterslokalen i hörnet Brunnsgatan 54 och Knipgränd. Föredraget på årsmötet är ”Från hålväg till motorväg – Sörmländska färdvägar under 1000 år”. Jan Moberg är en författare, som hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med vägplanering på Vägverket bl.a. som planeringschef. Han har ett stort historiskt intresse och berättar […]